העמותה הינה מלכ"ר בעלת אישור 46 לצורכי מס.
ולכן, תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס.

תרומות תתקבלנה בברכה.

עמותת פרחי כרמיאל פועלת בתחום החברתי בקרב ילדים ואוכלוסיה בוגרת בעיר כרמיאל וסביבתה. הפעילות מתמקדת בהעשרה בתחומי התרבות, החינוך, המדע, האומנות, הספורט והרווחה.

העמותה מנוהלת ע"י 7 חברי עמותה והורים מתנדבים. על הניהול השוטף מנצח מנכ"ל העמותה מיומה הראשון מר פרדי לסרי. העמותה רשומה כחוק אצל רשם העמותות במדינת ישראל. היא פועלת בהתאם לתקנות של רשם העמותות.

עדכונים אחרונים

להשכרה/מכירה מטבח (קייטרינג) בכרמיאל. מאושר ע"י משרד הבריאות ל- 500 מנות ביום כולל ציוד מלא. לפרטים 052-2662843

עמותת פרחי כרמיאל

יותר משלושה עשורים של פעילות בתחום החברתי

עמותת פרחי כרמיאל פועלת יותר משלושה עשורים בתחום החברתי בקרב ילדי העיר כרמיאל. הפעילות מתמקדת בהעשרה בשעות הפנאי בתחומי התרבות, החינוך, המדע, אומנות, הספורט והרווחה. כיום לוקחים חלק בפעילות העמותה כ- 1000 ילדים משמונה בתי ספר ברחבי העיר. העמותה מנוהלת בהתנדבות ע"י 7 חברי העמותה ומתנדבים מקרב ההורים. פרויקט חדשני זה בתפיסתו, נותן לילדים רבים בעיר את ההזדמנות להשתתף בחוגי העשרה ופעילות פנאי ברמה הגבוהה ביותר ובמחיר שווה לכל נפש.