פרויקט מצוינות / נבחרות

פרויקט מצוינות/נבחרות

אימוני חודשים מרץ אפריל מאי יוני

*יתכנו שינויים

נבחרת בנות
יום ה' 16/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 30/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 27/4/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 11/5/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 25/5/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 8/6/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 22/6/2017 בין השעות: 18:30-19:20 

נבחרת כיתות ג- ד'
יום ה' 23/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 20/4/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 4/5/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 18/5/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 1/6/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 15/6/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 29/6/2017 בין השעות: 18:30-19:20

אימוני חודשים פברואר מרץ

נבחרת בנות
יום ה' 2/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 16/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 30/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20

נבחרת כיתות ג- ד'
יום ה' 23/2/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 9/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 23/3/2017 בין השעות: 18:30-19:20

אימוני חודשים ינואר פברואר

נבחרת בנות

יום ה' 12/1/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 2/2/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 16/2/2017 בין השעות: 18:30-19:20 

נבחרת כיתות ג- ד'

יום ה' 26/1/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 9/2/2017 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 23/2/2017 בין השעות: 18:30-19:20

אימוני חודש דצמבר

נבחרת בנות

יום ה' 1/12/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 15/12/2016 בין השעות: 18:30-19:20 

נבחרת כיתות ג- ד'

יום ה' 8/12/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 22/12/2016 בין השעות: 18:30-19:20 מבוטל

אימוני חודשים אוקטובר נובמבר

נבחרת בנות

יום ה' 06/10/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 27/10/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 10/11/2016 בין השעות: 18:30-19:20

נבחרת כיתות ג- ד'

יום ה' 13/10/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 03/11/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 17/11/2016 בין השעות: 18:30-19:20 מבוטל
יום ה' 24/11/2016 בין השעות: 18:30-19:20

אימוני חודש ספטמבר

נבחרת בנות

יום ה' 15/09/2016 בין השעות: 18:30-19:20
יום ה' 29/09/2016 בין השעות: 18:30-19:20 מבוטל

נבחרת ג' – ד' בנים

יום ה' 22/09/2016 בין השעות: 18:30-19:20