העמותה הינה מלכ"ר בעלת אישור 46 לצורכי מס,  ולכן תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס.
לתרומות אנא כתבו אלינו