תנאי שימוש

כללי

"עמותת פרחי כרמיאל" (ע"ר), להלן העמותה, מפרסמת מידע במדיות השונות לרבות אתר האינטרנט ו/או פרסומים שונים של העמותה ו/או בעיתונות ו/או כל מדיה אחרת בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר נחשף למידע הנ"ל.

פרטיות

חלק מהפעילויות המתקיימות ע"י העמותה ובכללם הפעילות אליהם נרשמ/ה בנכם/בתכם, מתועדות על ידי העמותה. קיימת אפשרות כי העמותה תציג את החומר המתועד ובכללם צילומים במדיות השונות כאמור לעיל.
במידה והנכם מתנגדים להצגת צילומים בהם יופיע ילדכם במדיות הנ"ל, אנא הודיעו לנו בכתב על התנגדותכם.

אחריות

המידע מוצג למשתמש כמות שהוא. העמותה, ולעניין זה עובדיה ונציגיה, לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא העמותה באחריות לטעויות או לשגיאות במידע המפורסם.
העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

באתר העמותה נמצאים קישורים לאתרים חיצוניים אשר לגבם חלים תנאי שימוש משלהם. אין בין העמותה לבין בעלי אתרים חיצוניים אלו יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעמותה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואינה אחראית לתוכנם.