ניהול העמותה

עמותת פרחי כרמיאל מנוהלת ע"י 7 חברי עמותה והורים מתנדבים. על הניהול השוטף מנצח מנכ"ל העמותה מיומה הראשון מר פרדי לסרי.

העמותה רשומה כחוק אצל רשם העמותות במדינת ישראל. היא פועלת בהתאם לתקנות של רשם העמותות ותחת פיקוח שוטף של רואה חשבון אשר מפקח על הפעילות הכספית של העמותה.

קישור לחוק העמותות

העמותה הינה מלכ"ר בעלת אישור 46 לצורכי מס,  ולכן תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס.

לאורך השנים נהנית העמותה מתמיכתה של עיריית כרמיאל ומתמיכתו האישית של ראש העיר מר עדי אלדר.
תמיכה זו מתבטאת בהקצאת מתקנים לטובת הפעילויות השונות, בתמיכה בילדים נזקקים ובפרויקטים מיוחדים, בהשתתפות בהוצאות הלבוש של הלהקה לריקודים סלוניים ובהקצאת מבנה למטבח.

העמותה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מנהלות בתי הספר השונים בעיר, עם וועדי ההורים וכן עם המנהלות של מחלקות הרווחה והחינוך בעיר. עזרה מיוחדת מקבלת העמותה ממנהלת בית ספר ניצנים הגב' רותי סקרישבסקי הנותנת לעמותה בית חם ותומך.

העמותה הנהיגה עם השנים שיטת תשלומים דיפרנציאלית בעבור ההשתתפות בפעילויותיה אשר כוללת הנחות משמעותיות לילדים ממשפחות מעוטות יכולת.

פעילות העמותה ממומנת ברובה מתשלומי ההורים עבור החוגים ובחלקה מתרומות עבור פעילות המטבח.

את העמותה מנהלים כיום: 

אפרים בציר – יו"ר, מנהל בכיר בחברה ממשלתית

רונן הולצר – גזבר, BSC + הנדסאי מחשבים, עובד בחברה ממשלתית

החברים:

יוסי זטלמן – ועדת ביקורת, מהנדס בכיר בחברה ממשלתית

שחר נחום – אינטרנט ומדיה, מהנדס בכיר בחברה ממשלתית

שי סולימני – ועדת ביקורת, מנהל פרויקטים בכיר בחברה ממשלתית

רביב מזרחי – מנהל קו ייצור

ליאור היימן – מנהל חברה